شاید اولین تصویر ذهنی که از تمام قفل الکترونیکی دارید، قفل هتلی روی درب هتل‌ها است. اما باید بدانید که این قفل ها نمونه‌ای هوشمندتر و همچنین کاربردی‌تر از قفل‌ کارتی است. شما برای باز و بسته کردن درب نیازی به صدور کارت برای هر کس که مجاز به ورود هست، ندارید. بلکه با دادن رمز عددی، وارد کردن اثر انگشت فرد مجاز و همچنین شناساندن صورت او به چشمی قفل اجازه ورود به او می‌دهید.