و روش هاي برطرف كردن آنيكي از مشكلاتي كه معمولا افراد در مورد يخچال فريرز هايشان مطرح ميكنند صداي بلند و شنيده شدن صداي نويز از آن است، شنيده شدن صداي نويز از يخچال فريزر يك مسئله معمول است كه هيچ كاري براي كمتر شدن اين صداها نميتوان كرد، اما اگر صدا از حد طبيعي بيشتر باشد به معني وجود يك مشكل در آن است كه ميتوان آن را رفع كرد. در ادامه اين نوشته به برخي نكات براي برطرف كردن اين صداها اشاره ميكنيم.

نمايندگي تعمير يخچال دوو
علت صداي وزوز يخچال فريزرشنيده شدن صداي وزوز در يخجال ها معمولا به دليل جريان گازي است كه در يخچال ها جريان دارد و اگر اين صدا شنيده نشود به معني وجود مشكل در دستگاه شما است. امروزه يخچال هاي جديد از سيستمي استفاده ميكنند كه صداي كمتري توليد ميكند، استفاده از اين سيستم ها باعث ميشود كه صداهاي بقيه اجزا بيشتر به گوش برسد. 

تعمير يخچال سامسونگ
صداي پره ي پنكهاگر يخچال در زمان هايي كه درب باز ميشود صداي بلندي توليد ميكند به اين معني است كه فن و سيستم خنك كننده آن مشكل دارد، فن دستگاه در بخش پشت پانل دستگاه قرار دارد، بررسي كنيد كه اگر تيغه آن با چيزي برخورد داشته باشد باعث ميشود كه اصطكاك توليد شود و تيغه و صداي بلندي را توليد كند. اگر فن در مسير چرخيدن با مانعي برخورد كنند باعث وجود صداي بلندي توليد ميكند.


دانستنی ها صداي ,يخچال ,توليد ,باعث ,ميشود ,بلندي ,صداي بلندي ,صداي نويز ,بلندي توليد ,توليد ميكند ,باعث ميشود ,بلندي توليد ميكند ,صداي بلندي توليد منبع

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
اشتباهات بی پایان داستان و فیلم بوکه بارانه paytonrjpb32 Tapak saeidshaker بازی و برنامه اندروید | noobroid من و واگویه هایم معرفی کالا شهربابک