کوچک تر بودن درب های ساید بای ساید  درب یخچال های ساید بای ساید در مقایسه با سایر یخچال برای باز شدن احتیاج به فضای کمتری دارد و این مورد در آشپزخانه هایی کوچک هستند بسیار مورد توجه قرار میگیرد.   یخ ساز و آب سرد کن میتوان گفت که محبوب ترین ویژگی این یخچال ها دسترسی به آب و یخ بدون باز کردن درب است، این ویژگی علاوه بر اینکه دسترسی به دستگاه را ساده مبکند باعث صرفه جویی در مصرف انرژی و جلوگیری در هدر رفتن آن هم میشود.  فیلترهای یخچال این یخچال ها دارای فیلترهای ضد بو هستند که انواع باکتری ها و قارچ های داخل دستگاه را با استفاده از تکنولوژی های جدید از بین میبرد. بو نگرفتن این یخچال ها هم یکی از ویژگی های قابل توجه آنها است. نمایندگی تعمیر یخچال دوو